CLB Thiện Nguyện Ngày Xanh là đơn vị đồng hành, phối hợp và hỗ trợ Quỹ Trái tim Sedu của Công ty Cổ phần Sedu
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024, Công ty Cổ phần Đào tạo Sedu chính thức thành lập Quỹ Trái tim Sedu - dự án thiện nguyện của Trung tâm ngoại ngữ Sedu.

HÀNH TRÌNH TRÁI TIM SEDU

Xem thêm
CLB Thiện Nguyện Ngày Xanh là đơn vị đồng hành, phối hợp và hỗ trợ Quỹ Trái tim Sedu của Công ty Cổ phần Sedu

Trái tim Sedu là dự án thiện nguyện, là một hoạt động phi thương mại của Trung tâm Ngoại ngữ Sedu thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo Sedu.

Trái tim Sedu có mục tiêu hướng đến cách hành động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, éo le trong cuộc sống, trong đó đối tượng chính là các em học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo, những người có đóng góp cho ngành giáo dục…

Truyền tải thông điệp cuộc sống về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Truyền cảm hứng sống nhân văn, khơi dậy tinh thần đoàn kết tương trợ đối với tập thể CBCNV và các đối tác, khách hàng của Sedu… Xem thêm >>


Người tốt quanh ta

tin tức & sự kiện