Trang này công bố, cập nhật, ghi chép danh sách các cá nhân, tổ chức đã có tấm lòng vàng, chung tay đồng hành với CLB thiện nguyện Ngày Xanh trong một hoặc nhiều các hoạt động từ ngày thành lập cho đến nay. Nhà báo Ngự Miêu và CLB thiện nguyện Ngày Xanh xin được công khai danh sách này như một sự tri ân tấm lòng vàng của quý anh chị, bạn bè, đối tác và các tổ chức.

Đối với các cá nhân, hoặc tổ chức có lượt tham gia đồng hành cùng chúng tôi nhiều lần hoặc với nguồn tài trợ lớn, đặc thù thì chúng tôi xin tạo một trang chi tiết riêng để ghi lại nhật ký, cụ thể về tấm lòng của quý anh chị và tổ chức. Đồng thời, tại trang chi tiết đó có thể cũng sẽ bao gồm các thông tin giới thiệu, quảng bá về thông tin, sản phẩm, thương hiệu… của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đó.

Trân trọng!

Những hành trình xanh Thư cảm ơn

ANH VŨ ĐẠI

(Hà Nội)

Hành trình số 2

Hành trình số 4

CHỊ HOÀNG THỊ THỦY

(Hà Nội)

Hành trình số 1

Hành trình số 2

ANH NGUYỄN VIỆT LINH

(Hà Nội)

Hành trình số 2

Hành trình số 4

TRẦN THỊ THẢO

(Nam Định)

Hành trình số 3

Hành trình số 4

ANH NGUYỄN ANH VINH

(Yên Bái)

Hành trình số 2

Hành trình số 3

ANH PHÙNG THANH LONG

(Nam Địnhi)

Hành trình số 2

Hành trình số 4

CÂU LẠC BỘ CEO PRO

(Hà Nội)

Hành trình số 3

ANH ĐỖ QUYẾT ĐỊNH

(Công ty Shinecombank)

Hành trình số 1

ANH TRỌNG HÀ

(Thanh Hóa)

Hành trình số 1

CHỊ TRÚC PHƯƠNG

(Hà Nội)

Hành trình số 1

CHỊ LÊ THỊ ĐÀO

(Thanh Hóa)

Hành trình số 2

CHỊ TRẦN LỆ QUYÊN

(Hà Nộii)

Hành trình số 2

ANH ĐỖ NGỌC HÒA

(Hà Nội)

Hành trình số 2

CHỊ LÊ THUẬN

(Thanh Hóa)

Hành trình số 2

CHỊ TỐNG THỊ THOAN

(Hà Nội)

Hành trình số 2

CHỊ TRẦN MỪNG

(Thái Bình)

Hành trình số 3

CHỊ  ĐỖ HOÀI

(Hà Nội)

Hành trình số 3

CHỊ THU PHƯƠNG

(Hà Nội)

Ủng hộ lời kêu gọi

ANH MAI VĂN TÍNH

(Hồ Chí Minh)

Hành trình số 3

TS. TRẦN ĐỨC HUÂN

(Hà Nội)

Hành trình số 3

NB LÊ MINH TUẤN

(Hà Nội)

Hành trình số 3

CHỊ TUYẾT LIÊN

(Cần Thơ)

Hành trình số 4

CHỊ MAI THANH

(Vũng Tàu)

Hành trình số 4

Người tốt quanh ta