11 học sinh 2 gói mỳ tôm

Một ngày đủ đầy tại trường bán trú từng lùm xùm “11 cháu ăn 2 gói mì chan cơm”

Sau sự việc lùm xùm “11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì chan cơm”, những ...