Cập nhật ủng hộ

Cập nhật ủng hộ gia đình anh Trường và 3 con nhỏ mồ côi mẹ ở Phú Thọ trong Hành trình số 3

Bài viết này CLB xin được cập nhật các trợ giúp, ủng hộ, giúp đỡ ...

Chuyển gửi số tiền hỏi thăm đến bạn Trần Bảo Quỳnh

Hôm 30/12/2023 CLB thiện nguyện Ngày Xanh đã chuyển gửi số tiền hỏi thăm ủng ...

Nhà báo Ngự Miêu cập nhật ủng hộ, giúp đỡ bạn Hoàng Bảo Quỳnh

Trong bài này, Nhà báo Ngự Miêu thay mặt cho CLB thiện nguyện Ngày Xanh ...