Chị hiến thận cứu em

Chị hiến thận cứu em gái 18 tuổi nhưng gia đình ‘không còn một đồng’ để ghép

Đang độ tuổi thanh xuân rực rỡ thì Lê Trà My (18 tuổi) trú xóm ...