Hành trình số 3

Cập nhật ủng hộ gia đình anh Trường và 3 con nhỏ mồ côi mẹ ở Phú Thọ trong Hành trình số 3

Bài viết này CLB xin được cập nhật các trợ giúp, ủng hộ, giúp đỡ ...