Học sinh vùng cao

Bất thường bữa ăn bán trú vùng cao: 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Bữa sáng không đủ theo định lượng, bữa trưa và bữa tối cũng chẳng khá ...