Phạm Thị The

Vụ Bản (Nam Định): Cô Phạm Thị The 59 tuổi gặp khó khăn cần sự giúp đỡ

Cô Phạm Thị The (59 tuổi), ở xóm 1 Tổ Cầu – xã Liên bảo ...