Tôn Nữ Thị Mơ

Nữ sinh ngồi xe lăn quyết trở lại trường viết tiếp ước mơ

4 năm sau tai nạn khiến đôi chân không thể đi lại được, Tôn Nữ ...