Trần Lâm Thắng

Lớp học tình thương của chàng dân phòng hơn 10 năm gieo chữ cho trẻ em nghèo

Sáng làm công nhân, tối mở lớp học tình thương để xóa mù chữ cho ...