THƯ NGỎ CLB THIỆN NGUYỆN NGÀY XANH – NHÀ BÁO NGỰ MIÊU

Và bạn bè làm thiện nguyện!