ĐỒNG PHỤC VÀ CÁC QUY ĐỊNH

1. Mẫu đồng phục

CLB Thiện nguyện NGÀY XANH có mẫu áo đồng phục để thể hiện sự nhận diện chung như (mẫu) bên dưới:

Các đồng phục hoặc nhận diện khác không phải như này hoặc chỉ tương tự như này mà có sự khác biệt đều không phải là mẫu đồng phục nhận diện của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH 

2. Quy định sử dụng 

Các thành viên và người tham gia chỉ được sử dụng đồng phục của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH vào các hoạt động phi lợi nhuận; phi thương mại và phi chính trị trong mọi hoàn cảnh.

Việc sử dụng đồng phục của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH chỉ được dùng với mục tiêu nhận diện và tôn vinh các hoạt động, tinh thần và thông điệp của đồng phục của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH 

Nghiêm cấm việc sử dụng đồng phục của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH vào các hoàn cảnh, thời điểm và mục đích không thuộc sự cho phép, đồng ý của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH

Ai có quyền sử dụng đồng phục?

Các thành viên và người tham gia cũng như tất cả những người khác nếu có được đồng phục của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH đều có quyền được sử dụng nếu mục đích sử dụng đó không vi phạm vào các điều dưới đây:

  • Có mục đích thương mại, chính trị, tôn giáo hoặc mục đích có lợi nhuận
  • Gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc tạo ra các hiểu lầm về CLB Thiện nguyện NGÀY XANH 
  • Có được đồng phục của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH  trong hoàn cảnh không đúng các quy định của chúng tôi, không đúng các quy định pháp luật hoặc sử dụng đồng phục CLB Thiện nguyện NGÀY XANH  nhưng là sản phẩm giả mạo của cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện.

3. Đồng phục có được bán không?

Đồng phục của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH sẽ được sử dụng để phát miễn phí cho các thành viên và người tham gia phù hợp trong một hoặc nhiều các hoạt động của chúng tôi.

Ngoài ra đồng phục của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH cũng sẽ được bán hoặc trao đổi qua nhiều hình thức nhằm mục đích tạo ra nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt động của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH

Việc bán hoặc trao đổi đồng phục của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH (nếu có) chỉ được thực hiện nếu như có sự đồng ý, cho phép và giám sát của người đại diện – người sáng lập CLB Thiện nguyện NGÀY XANH. Các hoạt động tương tự khác nếu có đều là sai quy định của chúng tôi hoặc dấu hiệu của các hình thức mạo danh, lợi dụng CLB Thiện nguyện NGÀY XANH để vụ lợi hoặc chiếm đoạt – và những điều này hoàn toàn không thuộc trách nhiệm hoặc liên đới nào với CLB Thiện nguyện NGÀY XANH